SEKSUELE INTIMIDATIE OP HET WERK

Seksuele intimidatie op het werk staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling. Vaak vormt een formele klachtenprocedure tegen een prominent persoon (denk bijvoorbeeld aan Ruud Lubbers) de aanleiding voor veel media-aandacht. Niet altijd gaan de media daarbij genuanceerd met de informatie om.

Over bijna alle onderwerpen vindt men startpagina's op het internet. Echter, niet van "seksuele intimidatie" of "ongewenste intimiteiten". Deze pagina wil u, als informatiezoekende, daarom op weg helpen met gerubriceerde links. Deze site is ondermeer bedoeld voor:

 

WERKGEVERS / OR / PZ:

 

VERTROUWENSPERSONEN / HULPVERLENERS:

Inmiddels zijn er heel wat links voor vertrouwenspersonen:

 

SLACHTOFFERS VAN SEKSUELE INTIMIDATIE

 

(VALS) BESCHULDIGDE WERKNEMERS

 

ACTUELE INFORMATIE

 

WIJ DANKEN DE VOLGENDE SITES VOOR EEN LINK: